.

Μνημόνιο οδηγιών προστασίας από φυσικές καταστροφές

Καιρός

Χάρτης Ευρυτανίας


Πέντε προτάσεις για την ανασυγκρότηση της ΟΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail

 Δημ. 21/12/2009- 19:00

Δημητρίου Σπ. Γεωργαλή

Προέδρου Πανελλήνιου Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ευρυτάνων Σωμάτων Ασφαλείας

Παραθέτουμε την άποψή μας για την ανασυγκρότηση της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων, ύστερα και από την παραπομπή του φακέλου για διορισμό διοικούσας επιτροπής στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Οι παρακάτω προτάσεις, απηχούν προσωπικές απόψεις του συντάκτη, οι οποίες θα τεθούν προς συζήτηση, στα αρμόδια συλλογικά μας όργανα και θα αποτελέσουν ολοκληρωμένη πρόταση, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί Γ.Σ. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας της Ο.Ε.Σ.

Στόχος μας είναι να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην προσπάθεια βιώσιμης επαναλειτουργίας του εν λόγω οργάνου, το οποίο κατά την ταπεινή μας άποψη έχει να επιτελέσει σημαντικό ρόλο σε πολλά επίπεδα, ενόψει μάλιστα και της κατάργησης της Νομαρχίας, στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτης.

Οι προτάσεις αφορούν πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν άμεσα, ενώ υπάρχει εξειδίκευση για κάθε μία από αυτή, με έμφαση στη Γ.Σ. και τις αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει, αφού η τροποποίηση του καταστατικού θα αποτελέσει τη βάση για αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον, με μακρά βιωσιμότητα και είναι οι ακόλουθες:

  • Άμεση ανάληψη των καθηκόντων της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
  • Καταγραφή των Συλλόγων και των αντιπροσώπων τους.
  • Έκτακτη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων, για τροποποίηση καταστατικού.
  • Διεξαγωγή αρχαιρεσιών, για ανάδειξη νέου Δ.Σ.
  • Κινητοποίηση για τη δημιουργία «σπίτι του Ευρυτάνα».

Όπως είναι φυσικό η ανάληψη των καθηκόντων της Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τη δημοσίευση της απόφασης του Πρωτοδικείου. Μετά την ανάληψη θα πρέπει ως κύριο μέλημά της, πέραν των οριζόμενων από την εν λόγω απόφαση, να είναι και το ξεκαθάρισμα των αρχείων της Ομοσπονδίας, κυρίως εκείνων που αφορούν τα μέλη/συλλόγους, ως επίσης και των αντιπροσώπων τους, με σχολαστικότητα για την αποφυγή φαινομένων αμφισβήτησης αυτών, με δεδομένη τέτοια περίπτωση στις τελευταίες αρχαιρεσίες.Μετά τον παραπάνω έλεγχο, να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών/αντιπροσώπων, με θέμα την τροποποίηση του απαρχαιωμένου καταστατικού της Ομοσπονδίας, εστιάζοντας στα παρακάτω σημεία:

α.- Μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. από δεκαπέντε (15) σε επτά(7).

β.- Μείωση του αριθμού των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου από πέντε (5) σε τρία (3).

γ.- Δικαίωμα εκλέγειν/εκλέγεσθαι σε όλα τα μέλη/αντιπροσώπους, ανεξάρτητα εάν προέρχονται από τον ίδιο σύλλογο.

δ.- Οι αντιπρόσωποι να εκλέγονται με ψήφο, κατά τις αρχαιρεσίες των συλλόγων τους και η θητεία τους να είναι ίση με αυτή του Δ.Σ. του συλλόγου που ανήκουν.

ε.- Ο αριθμός των αντιπροσώπων να είναι αναλογικός της συμμετοχής των συλλόγων/μελών, κατά τις αρχαιρεσίες τους, ανά πενήντα συμμετέχοντες ένας αντιπρόσωπος (π.χ. 1-50/ένας, 51-100/δύο, 101-150/τρεις κ.ο.κ.).

στ.- Οι αντιπρόσωποι να είναι συγκεκριμένοι και να αναπληρώνονται μόνο σε περίπτωση παραίτησής τους και όχι σε περίπτωση απουσίας τους.

ζ.- Για καθολική συμμετοχή, απαραίτητη είναι και η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου των αντιπροσώπων, όπου και αν βρίσκονται. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται μεγάλη συμμετοχή, περιορίζονται οι μετακινήσεις και η ταλαιπωρία και εν τέλει εκφράζεται μόνο αυτός για τον οποίο εξέλεξαν τα μέλη του συλλόγου του, να τους εκπροσωπεί στην Ομοσπονδία και όχι ο αναπληρωματικός του.

η.- Σε περιπτώσεις παραίτησης αριθμού μελών Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μεγαλύτερου των αναπληρωματικών, να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης προσφυγής (π.χ. εντός 15 ημερών) σε νέες αρχαιρεσίες μόνο για το Δ.Σ., με ευθύνη του Εποπτικού Συμβουλίου. Αν το ίδιο φαινόμενο παρατηρηθεί δεύτερη φορά, να υπάρχει δυνατότητα διορισμού από το Εποπτικό Συμβούλιο μελών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, κατόπιν κληρώσεως. Για να γίνει αυτό θα πρέπει το ποσοστό των παραιτηθέντων να είναι μικρότερο του 50% των μελών του Δ.Σ. Επίσης αν τα ίδια πρόσωπα παραιτηθούν δεύτερη φορά, να διαγράφονται από αντιπρόσωποι και σε βάρος των συλλόγων που ανήκουν να ασκείται πειθαρχικός έλεγχος με την αποβολή τους από την Ο.Ε.Σ. για δύο (2) χρόνια και την υποβολή προστίμου, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (ενδεικτικό).

Να διευρυνθεί ο ρόλος της και να τεθούν οι βάσεις για την πολυπόθητη δημιουργία του «σπιτιού του Ευρυτάνα», ένα όραμα που ξεκίνησε με τη δημιουργία της Ομοσπονδίας και αποτέλεσε στόχο όλων των μέχρι τώρα Δ.Σ., πλην όμως δεν κατέστη δυνατή η πραγμάτωσή του. Θα μπορούσε επίσης να διευρυνθούν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, ως ομπρέλα όμως των συλλόγων/μελών όπως π.χ. μια συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των Συλλόγων προκαθορισμένα σε κάθε πόλη όπου υπάρχει οργανωμένος σύλλογος Ευρυτάνων μία φορά εκάστου έτους, στα πλαίσια πανελλαδικής συνάντησης.

Τέλος θα μπορούσε η Ομοσπονδία να γίνει η ομπρέλα για κάθε μορφής αυτοοργάνωσης Ευρυτάνων πολιτών ενάντια σε οποιαδήποτε παρέμβαση στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον (αιολικά πάρκα κ.λπ.) και όχι μόνο.

 
bottom

Valid XHTML and CSS.