.

Μνημόνιο οδηγιών προστασίας από φυσικές καταστροφές

Καιρός

Χάρτης Ευρυτανίας


Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο PDF Εκτύπωση E-mail

Εκλέχθηκε ομόφωνα στην καταστατική Γενική Συνέλευση της 20/5/2007

Διάρκεια θητείας από 20-5-2007 έως 13/4/2008

  1. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Δημήτριος του Σπυρίδωνα Πρόεδρος
  2. ΤΣΙΑΡΑΣ Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα Αντιπρόεδρος
  3. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Κωνσταντίνος του Κων/νου Γεν. Γραμματέας
  4. ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ Νικόλαος του Θεοδώρου Ταμίας
  5. ΔΙΩΤΗ Όλγα του Νικολάου Μέλος
  6. ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΣ Αθανάσιος του Γεωργίου Μέλος
  7. ΜΠΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου Μέλος
 
bottom

Valid XHTML and CSS.