.

Μνημόνιο οδηγιών προστασίας από φυσικές καταστροφές

Καιρός

Χάρτης Ευρυτανίας


Γενική Συνέλευση 2012 PDF Εκτύπωση E-mail

Δημ. 4/3/2012 – 23:34

Αιτήσια εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 3/3/2012

Στην αίθουσα, που φιλοξενούνται τα γραφεία του Συλλόγου, στη Λ. Γαλατσίου 43, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας το Σάββατο 3/3/2012 και ώρα 16:00. Κατά την έναρξη το Δ.Σ. πρότεινε για Πρόεδρο της Συνέλευσης το Γιάννη Αλέστα και μέλη, τους Θανάση Μάντη και Κώστα Μώκα, πρόταση που έγινε δεκτή απ’ όλους.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης καθόρισε το πρόγραμμα το οποίο περιελάμβανε:
α) ομιλία του Προέδρου,
β) ομιλίες μελών, μέχρι 5 λεπτών εκάστη και
γ) ψήφιση προτάσεων.
Κατόπιν έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Συλλόγου Γεωργαλή Δημήτριο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Αξιότιμα μέλη του συλλόγου μας
Φίλες και φίλοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, σας καλοσωρίζει στη Γενική Συνέλευση και σας ευχαριστεί για την παρουσία σας, η οποία μας τιμά ιδιαίτερα.
Η σημερινή Γενική Συνέλευση έχει ως αντικείμενό της, το Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., καθώς επίσης και τον καθορισμό των εκλογικών διαδι-κασιών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και των λοιπών αξιωμάτων Έχει επίσης σκοπό να ενημερώσει το Σώμα για τα έσοδα, τα επιμέρους έξοδα και το ταμειακό υπόλοιπο.
Στη δύσκολη αυτή χρονική συγκυρία που ο καθένας από εμάς βιώνει πρωτοφανής περικοπές στα εισοδήματά του, ο ρόλος του Συλλόγου μας, στα πλαίσια της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας πρέπει να είναι καθοριστικός. Επιβάλλεται να είμαστε κοντά σ’ όλους τους συμπατριώτες μας.
Δε γνωρίζω αν κάποιοι από τους στόχους της ίδρυσης του Συλλόγους μας έχουν επι-τευχθεί, εκείνο πάντως που γνωρίζω είναι ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια να στηρί-ξουμε τα μέλη μας σε διάφορα προβλήματα, υπηρεσιακά, προσωπικά και άλλα.
Επιλέξαμε συνειδητά να μείνουμε πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε αντίθεση με παράγοντες πολλών άλλων Συλλόγων και φορέων του τόπου μας, αποφεύγοντας εκδη-λώσεις και θεάματα που είχαν οικονομικό κόστος για τα μέλη μας και για όσες πραγματο-ποιήσαμε προσπαθήσαμε να επιμεριστούν σ’ αυτά το λιγότερο δυνατό.
Παραταύτα προβήκαμε:
α) στη δημιουργία και λειτουργία της ιστοσελίδας οποία μέχρι στιγμής βρίσκεται στις Top 100 των ιστοσελίδων με λαογραφικό και πολιτιστικό περιεχόμενο ανά την Επικράτεια, συγκεκριμένα είναι 85η με 97.000 χιλιάδες περίπου μοναδικές επισκέψεις
β) στη δημιουργία και τη λειτουργία της τράπεζας αίματος,
γ) στην προάσπιση υπηρεσιακών και προσωπικών προβλημάτων αρκετών μελών, που χρειάσθηκαν βοήθεια,
δ) στην ανάπτυξη στενής συνεργασίας με άλλους Συλλόγους και φορείς του τόπου μας, για την ανάδειξη της πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς, αλλά και της προ-στασίας του περιβάλλοντος,
ε) στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων,
στ) στη βράβευση των παιδιών των μελών μας, που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και
ζ) στην έκδοση του φυλλαδίου με οδηγίες που αφορούν προστασία από φυσικές κα-ταστροφές, για το οποίο, όποιος έχει τη δυνατότητα να μπει στο διαδίκτυο θα δει τις καλύ-τερες κριτικές, όχι μόνο ως κίνηση, αλλά και ως περιεχόμενο.
Στο τελείωμα αυτής της περιόδου, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ.
Τον Αντιπρόεδρο Νίκο Διαμαντή, ο οποίος επιφορτίσθηκε αποκλειστικά και όχι μόνο, το κομμάτι που αφορούσε την Πυροσβεστική και με τη δική του συνδρομή εξυπηρετήθη-καν αρκετά μέλη μας.
Το Γενικό Γραμματέα Κώστα Καλτσούνη, ο οποίος αν και πέρασε δύσκολες προσωπι-κές στιγμές, θυμίζω ότι έχασε δυστυχώς τη σύζυγό του και σε νεαρή μάλιστα ηλικία, ε-ντούτοις ήταν παρών και βοηθούσε.
Τη Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων Όλγα Διώτη που πάνω της πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι των μελών μας είτε Αστυνομικών, είτε πολιτικών Υπαλλήλων, είτε Αγροφυλάκων κ.λπ. και χωρίς να υπολογίσει προσωπικό κόστος, χτυπούσε πόρτες και κατάφερε να πετύ-χει τα περισσότερα.
Τον Ταμία Νίκο Γκούρλια για την καθαρότητα και εντιμότητα των οικονομικών μας.
Τους συμβούλους Κώστα Τσιάρα και Κοσμά Τσιαμάκη, οι οποίοι εκπροσώπησαν το Σύλλογό μας σε πλείστες εκδηλώσεις στην Ευρυτανία και στους πέριξ Νομούς.
Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω το Γιώργο Σακκά στη Φθιώτιδα, το Βασίλη Σιαλμά στη Βοιωτία και το Σταύρο Νταλλή στην Αιτωλοακαρνανία γιατί με τις πράξεις τους κράτησαν ζωντανό την ιδέα και το όραμα του Συλλόγου μας.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα θεσμικά πρόσωπα του τόπου μας και κυρίως το Βου-λευτή Ηλία Καρανίκα, τον πρώην Νομάρχη Κώστα Κοντογεώργο και το πρώην δήμαρχο Καρπενησίου, πρώην πρόεδρο της ΤΕΔΚ και νυν Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Καραμπά με τους οποίους είχαμε άψογη συνεργασία. Ομοίως οφείλω να αναφερθώ και στους νυν Δη-μάρχους Καρπενησίου & Αγράφων Κώστα Μπακογιάννη και Δημήτρη Τάτση, αλλά και στους υποψηφίους δημάρχους Θεόδωρο Μπαμπαλή, Βαγγέλη Καρφή και Ντίνο Μπομποτσιαρη, οι όποιοι συμπεριέλαβαν στα ψηφοδέλτιά τους αρκετά μέλη του Συλλόγου σας, δείχνοντας έτσι εμπράκτως εμπιστοσύνη σε ανθρώπους, που υπηρετούν ή προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας.
Προσωπικά στάθηκα δίπλα στους Ευρυτάνες, είτε ήταν μέλη του Συλλόγου είτε όχι, προσπαθώντας να θεραπεύσω κάθε πρόβλημα που τους απασχολούσε, και λάμβανα γνώση, κυρίως υπηρεσιακό, με τις λίγες δυνάμεις που διέθετα. Δεν ξέρω εάν στάθηκα αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου δείξατε, μέσα σε μια περίοδο που τα προσωπικά προβλήματα, ήταν τέτοια που έπνιγαν κάθε διάθεση για οτιδήποτε συλλογικά δημιουργικό. Πάντως το γεγονός ότι μιλούν για μας σήμερα αρκετοί είτε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, είτε εδώ, εντός των σωμάτων που υπηρετούμε, είναι σημαντικό.
Τέλος να ανακοινώσω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές για το νέο Δ.Σ. Πιστεύω ότι η εμμονή των προσώπων για συμμετοχή σε τέτοιες διαδικασίες, κου-ράζουν τους παλαιότερους και απογοητεύουν τους νεότερους. Σε οτιδήποτε όμως με χρει-ασθεί το νέο Δ.Σ. θα προστρέξω για βοήθεια. Θα είμαι όμως υποψήφιος ως αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων.
Μέσα από αυτό το βήμα καλώ τους νέους συναδέλφους να συμμετέχουν με την υπο-ψηφιότητά τους στις επερχόμενες εκλογές, γιατί είναι απαραίτητο το φρεσκάρισμα με νέα πρόσωπα, νέες ιδέες, λιγότερες υποχρεώσεις και λιγότερα προβλήματα.
Με τη συναίνεσή σας κ. πρόεδρε και εκ μέρους όλων των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. ζητώ προς ψήφιση και λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, για τα παρακάτω θέμα-τα:
Πρώτον: τη Διοικητική και Οικονομική απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεύτερον: Τη μείωση κατά 50%, ήτοι 5,00 ευρώ από 10,00 ευρώ της ετήσιας ει-σφοράς των μελών
Τρίτον: Τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων για αντιπρόσωποι στην Ο.Ε.Σ. στα ψη-φοδέλτια των εκλογών. Θεωρώ ότι η κίνηση αυτή θα τονώσει την εκλογική διαδικασία και θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή. Θυμίζω για κάποιους που δε γνωρίζουν ότι την προη-γούμενη φορά συμμετείχαν δύο μέλη που ανέδειξε η Γ.Σ. και τρία από το Δ.Σ. Πιστεύω ότι δημοκρατικότερο είναι αυτοί να ορίζονται μέσα από εκλογές.
Τέταρτον: Ως ημερομηνία εκλογών να οριστεί η Κυριακή 1/4/2012, ενώ η ημερο-μηνία λήξης των υποψηφιοτήτων να είναι η Τετάρτη 7/3/2012 και ώρα 24:00.
Πέμπτον: Να μπορούν να ψηφίζουν επιστολικά και τα μέλη που διαμένουν στην Ατ-τική, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Την προηγούμενη φορά παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι επιστολικές ψήφοι της επαρχίας να ξεπερνούν κατά πολύ τις ψήφους με αυτοπρόσωπη παρουσία μελών μας.
Σας ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, κλήθηκε ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Γερονίκος Αν-δρέας για την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της περιόδου και την ανάγνωση στο Σώμα της από 2/3/2012 Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ο ταμίας Νίκος Γκούρλιας διαμοίρασε στους παρόντες ενημερωτικό φυλλάδιο με ανά-λυση των οικονομικών της περιόδου, όπως αυτό παρουσιάζεται παρακάτω:

 

Έσοδα
Α/Α    Α Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α                      ΠΟΣΟ €   
1.    Μεταφορά υπολοίπου 2009           1590,37   
2.    Εγγραφές και συνδρομές μελών       915,00
3.    Δωρεές - χορηγίες μελών                100,00  
4.    Δωρεά ΤΕΔΚ Νομού Ευρυτανίας      500,00    Για αγορά Laptop
       ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ                   3105,37
Έξοδα
Α/Α    Α Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α                           ΠΟΣΟ €  
1.    Έκδοση εντύπου                              833,00  
2.    Έκδοση συμπληρωματικής σφραγίδας   27,00   
3.    Υποστήριξη ιστοσελίδας                      82,74   
4.    Αγορά δύο (2) Laptop                      698,00   
5.    Tαχυδρομικά έξοδα                             3,60   
6.    Αποστολές SMS                               200,00   
7.    Συνδρομή ΟΕΣ 2009 και 2010           120,00   
8.    Μίσθωση Ταχ. Θυρίδας 2010               55,00   
9.    Μίσθωση Ταχ. Θυρίδας 2011               56,85   
10.  Μίσθωση Ταχ. Θυρίδας 2012               56,85   
      ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ                       2133,04
      ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:              +972,33   
      Σε τραπεζικό λογαριασμό            520,00   
      Στα χέρια του ταμία                    452,33   


Το προεδρείο της Γ.Σ. άνοιξε κατάλογο ομιλητών
Μετά το πέρας των ομιλιών ο Πρόεδρος της συνέλευσης, έθεσε προς ψήφιση τις προ-τάσεις του Δ.Σ., όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα. Μετά απ’ αυτό, το προεδρείο της Γ.Σ., έληξε αυτή.
Επομένως ως ημερομηνία εκλογών ορίσθηκε η Κυριακή 1/4/2012, ενώ η ημερομηνία λήξης των υποψηφιοτήτων να είναι η Τετάρτη 7/3/2012 και ώρα 24:00.
Ορίσθηκε επίσης η εφορευτική επιτροπή η οποία αποτελείται από τους Δημή-τρη Κούρο ως πρόεδρο, Δημήτρη Αλέστα και Γεώργιο Γεωργάκη, ως μέλη.
Σ’ όλα τα μέλη θα σταλεί προσωπική επιστολή.
 
bottom

Valid XHTML and CSS.